Rozszyfrowanie “kodu nukleosomalnego” zminay dostępności chromatyny w komórkach nowotworu mózgu w odpowiedzi na terapię epigenetyczną

dr Jakub Karol Mieczkowski

2018-2021

Date
12 November 2019