Serotonin-dependent trans-synaptic mechanism of extracellular matrix modifier release

dr Monika Bijata 2018-2022

Celem projektu jest zbadanie ścieżek aktywacji MMP-9 w wyniku stymulacji receptorów serotoninowych. Zrozumienie, w jaki sposób indukowana jest aktywność MMP-9, może pomóc w identyfikacji potencjalnych kandydatów do badań nad nowymi, potencjalnie skuteczniejszym lekami antydepresyjnymi. Znając dokładny mechanizm regulacji aktywności MMP-9, zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych, możemy spróbować bardzo precyzyjnie"dostrajać" aktywność MMP-9  np. poprzez modulację przekaźnictwa serotoninergicznego

Projekt  realizowany w ramach programu Homing, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.
Wartość dofinansowania projektu: 798 647,00 PLN

 

Date
13 November 2019