SLC6A14 – transporter aminokwasów o podwyższonym poziomie w komórkach nowotworowych: Rola białek opiekuńczych w procesie wychodzenia transportera z siateczki śródplazmatycznej w perspektywie traktowania nowotworów

prof. dr hab. Katarzyna Anna Nałęcz

2016-2020

Date
12 November 2019