Topologiczna analiza genów oraz domen chromatynowych z wykorzystaniem nowej wysokorozdzielczej metody wizualizacji oraz technik biochemicznych badania interakcji międzychromatynowych

Paweł Maciej Trzaskoma

2017-2018

Date
12 November 2019