Translokacja 3-O-siarczanowego siarczanu heparanu w zmienionej biologii membrany: nowa strategia dla wczesnych badań przesiewowych w populacji i powstrzymanie neurodegeneracji w chorobie Alzheimera – ArrestAD

prof. dr hab. Urszula Wojda 2017-2020

Date
21 November 2019