Udział mikrogleju w kontroli funkcji synoptycznych w odpowiedzi na przewlekły stres i podatności na depresję ERA-NET NEURON ‘Synaptic Dysfunction in Disorders ofthe Central Nervous System

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek 2018-2021

Date
13 November 2019