Udział szlaków sygnałowych zależnych od desaturazy stearoilo-CoA w dysfunkcji okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej oraz w zaburzeniach funkcjonowania naczyń wieńcowych towarzyszących otyłości i miażdżycy

dr hab. Paweł Dobrzyń 2017-2022

Date
12 November 2019