Wizualizacja trójwymiarowej struktury genów wczesnej odpowiedzi po aktywacji z wykorzystaniem nowej techniki: in situ hybrydyzacji na poziomie mikroskopii elektronowej

Paweł Maciej Trzaskoma 2015-2019

Date
12 November 2019