Wpływ całkowitego przecięcia rdzenia kręgowego oraz nadekspresji BDNF na zmiany składu podjednostek receptorów NMDA i AMPA oraz na stan ich fosforylacji w motoneuronach unerwiających zginacze oraz prostowniki stawu skokowego

Benjun Ji 2019-2021

Date
26 January 2021