Wpływ indukowanej stresem oksydacyjnym aktywacji ścieżki sygnalizacyjnej białka p66Shc na mitochondrialne parametry bioenergetyczne i poziom reaktywnych form tlenu w ludzkich liniach raka sutka MDA-MB-231 oraz MCF-7

Monika Prill 2017-2020

Date
12 November 2019