Wpływ mikrośrodowiska szpiku kostnego na regulację translacji BRCA1 w komórkach białaczkowych; rola w inwazyjności i oporności na terapię

dr Paulina Podszywałow - Bartnicka 2015-2018

Date
12 November 2019