Wpływ poziomu samooceny na preferencyjne przetwarzanie informacji dotyczących własnej osoby: badanie elektrofizjologiczne

prof. dr hab. Anna Mirosława Nowicka

2016-2019

Date
12 November 2019