Wpływ szlaku PERK-eIF2alpha na mikrośrodowisko komórek białaczkowych; rola interakcji międzykomórkowych i egzosomalnych miRNA

dr hab. Katarzyna Piwocka 2014-2019

Date
12 November 2019