Wpływ treningu ruchowego i elektrycznej stymulacji nerwu piszczelowego na organizację sieci perineuronalnych wokół alfa-motoneuronów u szczurów z całkowicie przeciętym rdzeniem kręgowym

Kamil Łukasz Grycz 2017-2019

Date
12 November 2019