Wpływ wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3,6,9 na profil metaboliczny pacjentów NBIA-MPAN

Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Więckowski

Czas trwania projektu: 2022 – 2024.

 

Celem niniejszego projektu badawczego jest wyjaśnienie roli białka C19orf12, którego nieprawidłowa funkcja prowadzi do neurodegeneracji z gromadzeniem żelaza typu MPAN. W ramach niniejszego wniosku planujemy także określić skuteczność terapii wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega 3, 6 i 9.

 

W projekt zaangażowane są dwa instytuty naukowe:

1) Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN;

2) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz ze strony społecznej: Stowarzyszenie NBIA Polska zrzeszające pacjentów NBIA i ich rodziny.

 

 

Date
25 October 2022