Wpływ zahamowania biogenezy rybosomów na różnicowanie oligodendrocytów i proces mielinizacji

Prof. dr hab. Anna Filipek 2019-2022

Date
26 January 2021