Wpływ zahamowania biogenezy rybosomów na różnicowanie oligodendrocytów i proces mielinizacji

prof. dr hab. Anna Filipek

2019-2022

Date
12 November 2019