Zaburzenia odpowiedzi wapniowej zależnej od nukleotydowych receptorów metabotropowych (P2Y) w mioblastach myszy z mutacją w genie dystrofiny

Prof. dr hab. Krzysztof Olaf Zabłocki 2014-2018

 

Date
12 November 2019