Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR (EPIMARKER)

prof. dr hab. Bożena Kamińska Kaczmarek 2017-2020

Date
13 November 2019