Zbadanie skutków mikrozwapnienia na stabilność płytki miażdżycowej/ Exploring the effects of microcalcification on plaque vulnerability (Akronim: MICROEXPLORATION)

Prof. dr hab. Sławomir Pikuła 2018-2021

Date
13 November 2019