Złożoność aktywności mózgu jako korelat świadomości: Badanie EEG/MM wykorzystujące bodźce naturalistyczne

Paweł Bonawentura Orłowski 2019-2022

Program Diamentowy Grant, MNiSW

Date
16 February 2021