Zmiany epigenetyczne odpowiedzialne za strukturę chromatyny i ekspresję genów w replikacyjnym i przyspieszonym starzeniu komórek mięśni gładkich naczyń; modyfikacje histonu H3 oraz udział białka HP1 alfa

dr hab. Anna Bielak - Żmijewska

2017-2020

Date
12 November 2019