Zmiany w sieciach funkcjonalnych mózgu zachodzące pod wpływem interakcji społecznych w schemacie gry w dylemat więźnia

Krzysztof Bielski 2017-2020

Date
21 November 2019