Znaczenie starzenia komórkowego i poliploidii w cyklu życiowym nowotworu; badania in vitro

Prof. dr hab. Ewa Sikora 2016-2019

Date
12 November 2019