Kierownik

mgr Urszula Dziewulska
tel. +48 22 589 23 35
u.dziewulska@nencki.edu.pl

Sprawy osobowe

mgr Bożena Kaczorowska-Satała
tel. +48 22 589 22 72
b.kaczorowska-satala@nencki.edu.pl

mgr Dominika Zdziebło
tel. +48 22 589 22 72
d.zdzieblo@nencki.edu.pl

Sprawy socjalne

Ewa Leśniczuk
tel. +48 22 589 22 12
e.lesniczuk@nencki.edu.pl

Sekretariat Studiów Doktoranckich / Szkoły Doktorskiej

mgr Diana Szymańska
tel. +48 22 589 25 54
d.szymanska@nencki.edu.pl

mgr Karolina Wysowska
tel. +48 22 589 25 54
k.wysowska@nencki.edu.pl

Administracja Posiedzeń Rady Naukowej

Agata Karwowska
tel. +48 22 589 22 15
a.karwowska@nencki.edu.pl

Aleksandra Zasada
tel. +48 22 589 22 15
a.zasada@nencki.edu.pl

Kontakt

Dział Spraw Pracowniczych i Rekrutacji

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
ul. Pasteura 3 02-093 Warszawa
hr@nencki.edu.pl
tel. +48 22 589 22 00

Budynek biurowy przy zwierzętarni, klatka schodowa nr 2,
parter (wejście od strony Wydziały Fizyki)