About us

Zalążkiem Działu Informatyki, była powołana w 1975 roku Pracownia Obliczeniowa pod kierownictwem dr Pawła Jastreboffa. Pracownia Obliczeniowa zajmowała się przede wszystkim wykonywaniem obliczeń statystycznych, niezbędnych przy opracowywaniu wyników doświadczalnych prac prowadzonych w Instytucie. Pracownia Obliczeniowa zajmowała się również perforowaniem danych, sprawdzaniem poprawności perforowania i przeprowadzaniem obliczeń przy pomocy programów opracowanych przez pracownię oraz interpretacją wyników. Do przeprowadzania analizy statystycznej wykorzystywane były maszyny MERA 302 i MERA 303. W 1981 roku w pracach zostaje wykorzystany również komputer SM 3. Od 1982 roku pracownia zaczyna funkcjonować pod nową nazwą „Pracownia Informatyki” pod kierownictwem Doc. dr hab. Pawła Jastreboffa. Oprócz maszyn MERA i SM 3 do prac obliczeniowych zostaje wykorzystany komputer Neptun. Od 1986 funkcję kierownika Pracowni Informatyki obejmuje mgr. Mirosław Sikora. W 1991 roku Instytut zostaje przyłączony do światowej sieci Bitnet. W Instytucie funkcjonuje serwer plików z systemem Novell Netware 3.1 zainstalowany na komputerze IBM PC 486, 33 MHz, EISA16 MB RAM, HDD – 2 x 330 MB, streamer 150 MB. W użyciu jest 15 stacji roboczych i 2 drukarki: laserowa HPLJ III i mozaikowa Epson LQ2350. W 1998 roku Instytut zostaje przyłączony do światowej sieci przy pomocy światłowodu o przepustowości 10 Mb/s. Pojawiają się nowe usługi sieciowe takie jak serwer poczty, CD-ROM Serwer (Medline), serwer dostępu zdalnego. W Instytucie zaczynają funkcjonować strony internetowe www.nencki.gov.pl, intra.nencki.gov.pl. Przyrasta liczba komputerów i drukarek funkcjonujących w sieci instytutowej. W 2011 roku prędkość łącza ze światem wzrasta do 1 Gb/s. W Instytucie funkcjonują dwie serwerownie połączone złączem o przepustowości 10 Gb/s. Główne węzły dystrybucyjne połączone są z serwerowniami światłowodami. Większość serwerów fizycznych zostaje zwirtualnizowana. W 2019 roku prędkość łącza ze światem wzrasta do 10 Gb/s., zmianie ulega nazwa domeny z gov.pl na edu.pl, zostają wdrożone usługi G Suite i zostaje zmodernizowana sieć wifi.