Contact

Dział Informatyki
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Pasteura 3, 02-093 Warszawa
Budynek główny, parter, pokoje: 2, 3 ,4 ,5.

Kierownik, pokój 4.

Agnieszka Kowaluk

Sekcja Multimedia, pokoje 3 i 4:
Justyna Azi
Anna Mirgos

Sekcja Helpdesk, pokoje 2 i 3:

Jakub Milczarek
Robert Krajewski
Grzegorz Telatycki
Adam Zęgota

Administrator, pokój 5.

Maciej Maszewski