Tasks

• Koordynacja obsługi informatycznej i multimedialnej wydarzeń
• Monitorowanie i dbałość o stan techniczny sal konferencyjnych wyposażonych w stacjonarny sprzęt multimedialny
• Monitorowanie i dbałość o stan techniczny systemu do prezentacji treści na monitorach multimedialnych
• Bieżąca obsługa multimedialna wydarzeń w Instytucie: konferencji, sympozjów naukowych, spotkań i innych imprez, wymagających stosowania urządzeń i technik multimedialnych: nagłośnienia, oświetlenia, realizacji obrazu i dźwięku w transmisjach “na żywo„, prezentacjach multimedialnych
• Cyfrowa rejestracja sygnałów audio i wideo
• Komputerowa edycja sygnałów audio i wideo
• Bieżące dokumentowanie życia Instytutu i archiwizowanie pozyskanych materiałów wideo i fotografii
• Publikowanie treści multimedialnych w mediach społecznościowych: Facebook, Youtube
• Przygotowywanie prezentacji na monitory multimedialne – Nencki Wideo News
• Obsługa techniczna Rad Naukowych
• Tworzenie archiwum multimedialnego
• Przygotowywanie Newslettera
• Publikowanie treści multimedialnych na stronach www
• Aktualizacja treści na stronach www
• Obsługa platform do wideokonferencji
• Wprowadzanie i monitorowanie zgłoszeń do systemu helpdesk
• Instalacja systemów operacyjnych i oprogramowania na stacja roboczych
• Obsługa użytkowników pod kątem bieżących problemów związanych ze sprzętem i oprogramowaniem
• Sprawne reagowanie na bieżące problemy związane ze sprzętem i oprogramowaniem, zgłaszane przez użytkowników
• Inwentaryzacja licencji (zainstalowanych na stacjach roboczych), komputerów, drukarek
• Audyt komputerów
• Rozwijanie bazy wiedzy w systemie helpdesk
• Naprawa i rozbudowa sprzętu
• Obsługa informatyczna wydarzeń
• Dbanie o bezpieczeństwo informatyczne na stacjach roboczych
• Zapewnienie ciągłości, bezawaryjności i stabilności infrastruktury IT
• Utrzymanie i rozwój istniejących rozwiązań informatycznych w Instytucie
• Bieżące aktualizowanie oprogramowania: serwery, usługi, urządzenia sieciowe
• Kontrola, przegląd i konserwacja systemów informatycznych służących do przechowywania danych
• Ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej
• Monitorowanie efektywności działania systemów operacyjnych i usług.
• Monitoring parametrów środowiskowych pomieszczeń do optymalnego działania systemów informatycznych
• Monitoring parametrów napięciowych systemów podtrzymujących zasilanie
• Monitoring parametrów sieciowych i reagowanie na nieprawidłowości
• Analiza i optymalizacja użycia zasobów
• Wprowadzanie nowych rozwiązań ułatwiających pracę pracownikom i administratorom
• Zarządzanie dostępem i tożsamością
• Kontrola dostępu nad udziałami sieciowymi
• Inwentaryzacja stron www, hostingów, usług, serwerów
• Instalacja, konfiguracja i administracja serwerami i serwisami internetowymi.
• Administracja hostingami
• Administracja domenami
• Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa systemów serwerowych
• Automatyzacja zadań
• Tworzenie skryptów integrujących systemy informatyczne
• Instalacja systemów Linux/UNIX/Windows Serwer na potrzeby rozwiązań informatycznych
• Rozwiązywanie problemów programistycznych użytkowników
• Utrzymanie i obsługa programistyczna stron www
• Wirtualizacja środowisk
• Wykonywanie kopii bezpieczeństwa
• Rozwój skryptów i wdrażanie narzędzi monitorujących
• Utrzymywanie ciągłości pracy systemów
• Opracowanie, kontrola i wdrażanie procedur bezpieczeństwa
• Kontakt i wsparcie administracyjne dla użytkowników
• Administracja bazami danych Oracle, MySQL, PostgreSQL
• Tworzenie prostych front-endów do automatyzacji zadań
• Rozwiązywanie problemów programistycznych użytkowników
• Tworzenie dokumentacji