Events
Nencki Foundation Lecture (in Polish)

Zapraszamy na wykład Prof. dr hab. Marty Miączyńskiej, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, który odbędzie się 18 stycznia o godzinie 16:00 w sali CN Instytutu Nenckiego. Wykład pt. "Transport pęcherzykowy czyli system logistyczny komórki" kierowany jest do licealistów. Wykład jest otwarty i nie wymagana jest rejestracja.

 

Streszczenie wykładu:

Zgodnie z definicją Wikipedii, logistyka to „proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji”. W każdej żywej komórce przepływ wszystkich jej składników oraz informacji musi być ściśle kontrolowany. Jednym z podstawowych systemów zapewniających przepływ i dystrybucję substancji w komórce są procesy transportu zachodzącego za pomocą pęcherzyków i organelli błonowych (tzw. transport pęcherzykowy albo błonowy). Dwa główne kierunki transportu pęcherzykowego to wydzielanie (sekrecja) materiału na zewnątrz komórki (egzocytoza) oraz pobieranie (internalizacja) substancji do wnętrza komórki (endocytoza). W ramach wykładu przedstawione zostaną błonowe organelle (przedziały) komórkowe zaangażowane w procesy transportu pęcherzykowego oraz znaczenie tych procesów dla fizjologii organizmu. Omówione zostaną także molekularne zasady działania maszynerii transportu pęcherzykowego, których odkrycie zostało uhonorowane Nagrodą Nobla w roku 2013.

Serdecznie zapraszamy!
Fundacja Wspierania Nauk Biologicznych im. M. Nenckiego

Date
12 January 2023
Start
2023-01-18 16:00:00
End
2023-01-18 17:00:00
Place
Nencki Institute