Events
Nencki Foundation Lecture (in Polish)

Wykład prof. dr hab. Włodzisława Ducha pt.: „Największe wyzwanie nauki - zrozumieć jak działa mózg.” odbędzie się 22 maja 2024 r. o godz. 16:00

na platformie ZOOM pod linkiem: https://zoom.us/j/93664289788

 

Streszczenie:

Mózg to najbardziej złożona struktura w znanym nam wszechświecie. Jakie są perspektywy zrozumienia działania naszych mózgów? Z jednej strony ważna jest genetyka, biologia molekularna, szczegóły budowy neuronów. Od tego zależy ich funkcjonowanie, prawidłowa praca. Zrozumienie tych procesów jest konieczne dla opracowania terapii licznych zaburzeń. Z drugiej strony modele sztucznej inteligencji oparte na bardzo dużych sieciach  neuropodobnych elementów pokazują, jak powstają funkcje mentalne. Sieci uczą się niezwykle złożonych skojarzeń, prowadząc konwersacje i tworząc obrazy na podstawie opisu. Nie wystarczają jednak do zrozumienia zaburzeń układu nerwowego, oddziaływania leków, ani nie pomagają w interpretacji sygnałów wynikających z aktywności mózgu. Nauczyliśmy się już odczytywać wiele informacji dzięki analizie sygnałów mózgu.

 

Profesor Włodzisław Duch oprócz kierowania Laboratorium Neurokognitywnego jest też kierownikiem zespołu Neuroinformatics and Artificial Intelligence w University Centre of Excellence Dynamics, Mathematical Analysis and Artificial Intelligence, oraz pracownikiem Katedry Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował też na Wydziale Inżynierii Komputerowej (School of Computer Engineering), Uniwersytetu Technologicznego Nanyang (Nanyang Technological University) w Singapurze jako Nanyang Visiting Professor i visiting professor (2003-2012).

Jego zainteresowania badawcze dotyczyły początkowo metod obliczeniowych mechaniki kwantowej, fizyki komputerowej, podstaw fizyki i interpretacji mechaniki kwantowej. Od końca lat 1980 jego zainteresowania przesunęły się w stronę teorii i zastosowań sieci neuronowych, uczenia maszynowego, metod sztucznej inteligencji, modelowania funkcji mózgu i technologii neurokognitywnych. Był członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych (1995), a następnie Towarzystwa Sztucznej Inteligencji (2010). Od końca lat 1990 zaangażował się w tworzenie kognitywistyki w Polsce, był współzałożycielem pierwszego czasopisma w tej dziedzinie i Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego (2001). Przez dwie kadencje był Prezydentem European Neural Network Society (2006-2011), w 2013 roku został wybrany na członka honorowego (Fellow) International Neural Network Society (INNS), oraz członka Komisji Układów Złożonych Polskiej Akademii Umiejętności. Jest lub był członkiem ponad 20 redakcji międzynarodowych czasopism specjalistycznych, opublikował ponad 375 specjalistycznych i ponad 290 popularnych artykułów na różne tematy, jest współautorem 6 i redaktorem 21 książek, brał czynny udział w ponad 700 naukowych wydarzeniach, a jego firma DuchSoft stworzyła software GhostMiner, który był sprzedawany przez firmę Fujitsu.

Date of publication
9 May 2024
Date of event
2024-05-22
Start
16:00
End
17:00
Place
On-line