Events
PhD Defence

30 września 2020 o godz. 14.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Małgorzaty Maksymowicz p.t.: "Characterization of endocytic transport of lymphotoxin β receptor (LTβR) and its impact on the activation of the NF-κB pathway"

Promotor: prof. dr hab. Marta Miączyńska
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Banach-Orłowska
Recenzenci: dr hab. Aneta Kasza, prof. UJ; prof. dr hab. Teresa Żołądek

Link do obrony: https://meet.google.com/vth-yoxw-her
Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/ea8664e39a/

Date of publication
18 September 2020
Date of event
2020-09-30
Start
13:00
End
15:00