Aktualności
Agnieszka Dobrzyń Vice-Prezydentem ICBL

Podczas 59. Międzynarodowej Konferencji ‘Bioscience of Lipids’ (ICBL), która miała miejsce w dniach 4-7 września br. w Helsinkach, Prof. Agnieszka Dobrzyń została wybrana Vice-Prezydentem ICBL – międzynarodowej organizacji, która zrzesza lipidologów prowadzących badania w dziedzinie metabolizmu komórki.

ICBL skupia naukowców z całego świata zaangażowanych w badania metabolizmu lipidów. Organizacja ta powstała 60 lat temu. Dziś to wiodące międzynarodowe forum do wymiany myśli oraz poglądów na temat najnowszych odkryć w zakresie szeroko pojętej lipidologii. Ważną misją ICBL jest także wspieranie młodych badaczy, poprzez stworzenie im możliwości spotkania wybitnych naukowców, a przez to zainspirowanie do stawiania naukowych pytań i rozwoju kariery w zakresie badań metabolicznych. Tradycją ICBL jest niezwykle ciepła i przyjazna atmosfera towarzysząca tym spotkaniom, często prowadząca do zawiązywania owocnych międzynarodowych współprac oraz naukowych przyjaźni. 

Data
10 września 2018