Użytkowników wewnętrznych obowiązuje cennik wprowadzony decyzją Dyrektora 10/2022.

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Pracownia Metod Behawioralnych

Pracownia Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych