Prezydium Rady Naukowej

prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek, przewodnicząca Rady
dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN, wiceprzewodnicząca Rady
prof. dr hab. Jacek Jaworski, wiceprzewodniczący Rady
dr hab. Grażyna Mosieniak, sekretarz Rady
prof. dr hab. Barbara Przewłocka, przewodnicząca Komisji ds. Etyki w Nauce
prof. dr hab. Jakub Włodarczyk, przewodniczący Komisji Finansowej
prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz, przewodnicząca Komisji ds. Oceny Kadry Naukowej
prof. dr hab. Anna Filipek, przewodnicząca Komisji Doktorskiej
prof. dr hab. Ewelina Knapska, przewodnicząca Komisji ds. Działalności Naukowej

Członkowie z Instytutu

dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, prof. Instytutu Nenckiego PAN

dr hab. Michał Dąbrowski, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
prof. dr hab. Jerzy Duszyński
prof. dr hab. Anna Filipek

prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg
prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

dr hab. Katarzyna Kalita-Bykowska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
prof. dr hab. Ewelina Knapska
prof. dr hab. Małgorzata Kossut

dr hab. Ewa Kublik
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk

dr hab. Grażyna Mosieniak
dr hab. Krzysztof Nieznański, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Anna Nowicka
dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN

prof. dr hab. Katarzyna Radwańska
prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz
prof. dr hab. Urszula Sławińska
prof. dr hab. Joanna Szczepanowska
prof. dr hab. Adam Szewczyk
prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
prof. dr hab. Urszula Wojda
prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki
dr Alicja Puścian

dr Marzena Stefaniuk

mgr Magda Krakowczyk – przedstawiciel doktorantów

Członkowie spoza Instytutu

prof. dr hab. Leonora Bużanska
prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
prof. dr hab. Anna Członkowska
prof. dr hab. Marek Figlerowicz
prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
prof. dr hab. Daniel Gryko
prof. dr hab. Jacek Jaworski
prof. dr hab. Marek Konarzewski
prof. dr hab. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
prof. dr hab. Zbigniew Madeja
prof. dr hab. Marta Miączyńska
prof. dr hab. Marcin Opałło
prof. dr hab. Dorota Pijanowska
prof. dr hab. Barbara Przewłocka
dr hab. Roman Szczęsny

Komisja ds. Etyki w Nauce

prof. dr hab. Barbara Przewłocka, przewodnicząca
prof. dr hab. Urszula Sławińska
prof. dr hab. Jerzy Duszyński

Komisja ds. Oceny Kadry Naukowej

prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz, przewodnicząca
dr hab. Katarzyna Kalita -Bykowska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk
prof. dr hab. Joanna Szczepanowska
prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko
prof. dr. hab. Zbigniew Madeja
prof. dr. hab. Marcin Opałło
prof. dr. hab. Wiesław Gruszecki

Komisja Doktorska

prof. dr hab. Anna Filipek, przewodnicząca

dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, prof. Instytutu Nenckiego PAN

prof. dr hab. Katarzyna Jednoróg
dr hab. Katarzyna Kalita-Bykowska, prof. Instytutu Nenckiego PAN

dr hab. Ewa Kublik

prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska
prof. dr hab. Anna Nowicka

prof. dr hab. Katarzyna Radwańska

prof. dr hab. Joanna Szczepanowska
prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
prof. dr hab. Urszula Wojda
prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki

Komisja Finansowa

prof. dr hab. Jakub Włodarczyk, przewodniczący
prof. dr hab. Urszula Wojda
prof. dr hab. Urszula Sławińska
dr. hab. Michał Dąbrowski, prof. Instytutu Nenckiego PAN

Komisja ds. Działalności Naukowej

prof. dr hab. Ewelina Knapska, przewodnicząca
prof. dr. hab. Jerzy Duszyński
prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
dr hab. Katarzyna Piwocka, prof. Instytutu Nenckiego PAN
prof. dr hab. Anna Nowicka
prof. dr. hab. Jacek Jaworski
dr hab. Roman Szczęsny
prof. dr hab. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Rzecznik Dyscyplinarny

dr hab. Anna Bielak- Żmijewska, prof. Instytutu Nenckiego PAN

Sekretariat Rady Naukowej

dr hab. Grażyna Mosieniak, sekretarz Rady
dr Alicja Puścian, zastępca sekretarza Rady
dr Marzena Stefaniuk, zastępca sekretarza Rady
Agata Karwowska, prowadząca sekretariat
Aleksandra Zasada, sekretariat