Filter results
Filtruj
  • Newsroom
Polscy naukowcy odkryli, że informacje o zagrożeniu mogą być przekazywane międzygatunkowo, prawdopodobnie za pośrednictwem zapachu. Dowiódł tego następujący eksperyment: nawet, jeśli człowiek zachowywał się normalnie, ale wcześniej doświadczył negatywnych emocji, bawiące się z nim szczury ...
Naukowcy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im M. Nenckiego PAN opracowali celowaną terapię autyzmu. Stanowi  to przełom w rozumieniu możliwości leczenia objawów tego złożonego zaburzenia. Ich odkrycia zostały właśnie opublikowane w amerykańskim czasopiśmie naukowym „Molecular ...
Z początkiem lipca Polska dołączyła do paneuropejskiej infrastruktury badawczej obrazowania biologicznego Euro-BioImaging (ERIC). Liderem polskiego węzła tej sieci badawczej został Instytut Nenckiego w Warszawie. Dzięki temu, nasz unikalny na skalę całego kontynentu sprzęt stał się dostępny dla ...
Naukowcy z Instytutu Nenckiego PAN, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Podstaw Informatyki PAN opracowali pierwszy, kompleksowy „Atlas obszarów regulatorowych aktywnych w glejakach o różnym stopniu złośliwości”, który ujawnił zaburzenia ekspresji genów i nowy mechanizm regulujący ...
Czytanie emocji drugiego osobnika pozwala zwierzętom rozróżniać rodzaje niebezpiecznych sytuacji, dzięki czemu wiedzą, jak się zachować. Na tej podstawie naukowcy z Instytutu Nenckiego twierdzą, że empatia jest ewolucyjnym przystosowaniem i w przypadku szczurów, i w przypadku człowieka. Pomaga ...
Pionierskie badania naukowców z Instytutu Nenckiego pozwoliły zidentyfikować różne rodzaje makrofagów gromadzących się w złośliwych guzach mózgu. Makrofagi są komórkami układu odpornościowego, które zamiast zwalczać nowotwór, aktywnie wspierają jego rozwój. Zrozumienie funkcji różnych ...
Ponad połowa osób, u których wcześniej odnotowano zaburzenia depresyjne czy lękowe, odczuła pogorszenie stanu zdrowia psychicznego na skutek pandemii. Dowodzą tego badania międzynarodowego zespołu, którym kierował dr Ali Jawaid z Instytutu Nenckiego w Warszawie. Objęły one swoim zasięgiem także ...
W badaniach przeprowadzonych w Pracowni Molekularnych Podstaw Zachowania opisano procesy komórkowe specyficzne dla mózgu osobników uzależnionych od alkoholu.   Zachowanie osoby uzależnionej od alkoholu jest niezwykle stereotypowe. Większość działań i myśli skupia się na piciu ...
W każdym momencie do naszych zmysłów dociera ogromna ilość różnorodnych bodźców – dźwięków, doznań czuciowych, obiektów w polu widzenia. Ponieważ pojemność naszej uwagi jest ograniczona, świadomie przetwarzamy jedynie małą ich część. Co się więc dzieje z bodźcami które docierają do naszych ...
W dniach 15-16 listopada ponad 400 przedstawicieli nauki z kraju i zagranicy uczestniczyło w jubileuszowej, dwudniowej konferencji, zorganizowanej w Warszawie dla uczczenia 100 lat działalności Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. W trakcie uroczystości ...