Od początku działania Instytutu misja popularyzacji nauki była ważną częścią jego działalności edukacyjnej. Pracownicy Instytutu angażują się w organizację najważniejszych akcji popularyzacyjnych, umożliwiających szerokiej publiczności zapoznanie się z tematyką prac naukowych prowadzonych w Instytucie, jak i poszerzanie podstawowej wiedzy naukowej.
Od początku jego istnienia bierzemy udział w tworzeniu Festiwalu Nauki, który odbywa się corocznie od ponad 20 lat. W trakcie Festiwalu organizowane są liczne wykłady oraz Noc Biologów, podczas której można zajrzeć za zamknięte zazwyczaj dla publiczności, drzwi laboratoriów badawczych oraz porozmawiać z naukowcami na temat ich bieżących badań.
 

Uczestniczymy także w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który jest największą imprezą plenerową, o tematyce naukowej w Europie. Podczas Pikniku, odbywającego się na Stadionie Narodowym, w naszym namiocie oferujemy programy adresowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych, w czasie których pokazujemy jak fascynującą dziedziną jest biologia oraz wciągamy uczestników w dyskusje o nauce.

Instytut organizuje również Tydzień mózgu. Jest to coroczna akcja edukacyjna, mająca na celu popularyzowanie wiedzy o mózgu i układzie nerwowym oraz jego działaniu w normie i patologii. Do wygłaszania wykładów zapraszani są wybitni specjaliści z dziedziny neurobiologii, neurologii, psychiatrii i neuropsychologii. Wykłady mają otwartą formułę i są adresowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką badań układu nerwowego oraz najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie nauki.
Co roku Instytut przyjmuje Stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Mają oni możliwość odwiedzenia laboratoriów, zapoznanie się z pracą naukowców, oraz samodzielnego wykonania ciekawych doświadczeń. Często osoby te trafiają później na praktyki do Instytutu czy znajdują mentorów pomagających im rozwijać ich zainteresowania naukowe.
Jesteśmy także częścią BioCEN – platformy służącej spotkaniom społeczeństwa z naukowcami. Powstała ona z inicjatywy młodych biologów, którzy dostrzegli fakt, iż nauka i nowoczesne technologie mają coraz większy wpływ na życie codzienne, a jednocześnie nie znajduje to odzwierciedlenia w edukacji szkolnej. Od wielu lat Instytut Nenckiego oraz Biocen organizują doroczne Sympozjum dla Nauczycieli Biologii.
W roku 2019 Instytut Nenckiego otrzymał grant z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Celem projektu jest przedstawianie nowych osiągnięć naukowych w dziedzinie biologii. Projekt będzie trwał dwa lata i  w trakcie jego trwania organizowane będą lekcje dla dzieci i młodzieży oraz Sympozjum dla Nauczycieli Biologii.

 

Oprócz uczestniczenia w dużych imprezach oraz programach popularyzatorskich, bywamy zapraszani do udziału w mniejszych, lokalnych imprezach, czy spotkania w szkołach. Przedstawiamy na nich zarówno naszą pracę, jak i zachęcamy do poszerzania podstawowej wiedzy naukowej. A w szczególności staramy się „zarazić” młodzież pasją do nauki.

Od kilku lat Instytut Nenckiego prowadzi kanał na platformie Youtube – Nencki EduTube: https://www.youtube.com/c/NenckiEduTube/videos . Na stronie zamieszczane są wykłady, które odbywają się w Instytucie Nenckiego oraz Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

 

Aktywność Instytutu Nenckiego na polu popularyzacji została doceniona m.in. w konkursie Serwisu Nauka w Polsce, Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwa Nauki oraz Szkolnictwa Wyższego, poprzez przyznanie nagrody „Popularyzator nauki 2013”.

Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu pod adresem: popularyzacja@nencki.gov.pl i na naszego facebooka: https://www.facebook.com/Popularyzacja/

Ciekawe strony:
Popularyzacja Nauki w Instytucie Nenckiego https://www.facebook.com/Popularyzacja/
Nencki Edutube https://www.youtube.com/channel/UCQ6tUGCY46A0srd__f_zniA
Festiwal Nauki http://festiwalnauki.edu.pl/
Tydzień Mózgu https://www.facebook.com/TydzienMozgu/
Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik http://www.pikniknaukowy.pl/
Nauka Online http://www.naukaonline.pl/academia