Granty
Wysoki poziom prowadzonych prac eksperymentalnych, doskonałe publikacje oraz silne powiązania ze światową nauką, stawiają Instytut Nenckiego w czołówce instytucji badawczych w kraju pod względem skuteczności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków na badania naukowe ze źródeł krajowych i europejskich. Obecnie realizujemy ponad 180 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym dwa granty ERC oraz dwa granty Dioscuri.