„Nencki Art Collection” to nazwa kolekcji sztuki współczesnej należącej do Instytutu Nenckiego. Została utworzona w 2018 roku z okazji 100-lecia placówki. Obejmuje dzieła podarowane instytutowi lub przekazane przez artystów uczestniczących w warsztatach Art & Science.

Pierwsze warsztaty z cyklu Art & Science, zatytułowane „Obrazowanie biologiczne: inspiracje niewidzialnym światem” odbyły się we wrześniu 2017 roku, w Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach. W projekcie wzięli udział artyści z ówczesnego Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (obecnie Instytut Sztuk Pięknych) oraz Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wydarzenie rozpoczął cykl wykładów prezentujących różne aspekty obrazowania biologicznego, które miały zainspirować artystów i zainicjować interakcję współczesnej nauki ze sztuką. Po części naukowej rozpoczął się tygodniowy okres pracy twórczej, podczas którego artyści kreowali artystyczne wizje obrazów mikroskopowych struktur komórkowych oraz mikroorganizmów wodnych. Warsztaty zakończyła wystawa prezentująca powstałe w tym czasie dzieła.

Część tych prac  została przez artystów przekazana Instytutowi Nenckiego i stanowiła zalążek kolekcji nazwanej „Nencki Art Collection”, czyli kolekcji sztuki współczesnej Instytutu Nenckiego PAN.

Drugi projekt Art & Science „Sztuka Bioróżnorodności” rozpoczął się jesienią 2018 roku w Dylągówce, zaś trzeci – „Siła Struktur Biologicznych” – wiosną 2019 r. w Przeworsku. Po każdym z tych wydarzeń  kolekcja sztuki współczesnej Instytutu Nenckiego – „Nencki Art Collection” – wzbogacała się o nowe dzieła sztuki. Zbiorami administruje Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych.

Więcej informacji o twórcach i dziełach „Nencki Art Collection” można znaleźć na stronie Fundacji Nenckiego: http://www.nenckifoundation.eu/nencki-art-collection/

Katalogi Art & Science