Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

mgr Klaudia Nowicka

 

mgr Karolina Nizińska-Smolińska

 

mgr Anna Goncerzewicz

 

mgr Joanna Beck

 

mgr Gabriela Dzięgiel-Fivet 

 

mgr Ewa Bączyńska

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Dr Adriana Magalska

 

Dr Rafał Czajkowski

 

Dr Marek Wypych

 

Dr Remigiusz Worch

 

Dr Vladimir Korzh

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Redakcja BIP

Redaktor: Tomasz Koczyk

telefon: (+48 22) 589 2385

faks: (+48 22) 822 53 42

e-mail: kancelaria@nencki.edu.pl