Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, a jej statutowym celem jest wspieranie działalności naukowej, popularyzatorskiej i edukacyjnej z zakresu nauk biologicznych. Fundacja swoje działania kieruje przede wszystkim do uczniów i studentów oraz młodych badaczy, chcąc przybliżać im nauki biologiczne  i zachęcić  do twórczego rozwoju. Założycielami fundacji byli profesorowie wywodzący się z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Akademii Umiejętności, tworzący Radę Fundatorów: Lech Wojtczak, Leszek Kuźnicki, Leszek Kaczmarek., Małgorzata Kossut, Jerzy Duszyński, Jacek Kuźnicki, Maciej Nałęcz. W 2017 r. do grupy tej dołączyli Bożena Kamińska-Kaczmarek, Anna Grabowska i Krzysztof Turlejski. Organem nadzorczym Fundacji Nenckiego jest Rada Fundacji, w skład której wchodzą członkowie Rady Fundatorów oraz profesorowie: Adam Szewczyk, Andrzej Wróbel i Stefan Kasicki, który w pierwszej kadencji pełnił funkcję prezesa Zarządu Fundacji. Obecnie prezesem Fundacji jest dr hab. Hanna Fabczak.

Ścisła współpraca z Instytutem Nenckiego oraz  propagowanie jego dziedzictwa naukowego owocuje wieloma wspólnymi inicjatywami, takimi jak: wykłady, warsztaty, wizyty studyjne, wydarzenia Art & Science, współorganizowanie konferencji naukowych.

Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych, ustanowiona aktem notarialnym 19 grudnia 2011 r., wpisana postanowieniem sądu z dnia 26.03.2012 r. do Krajowego Rejestru Sądowego, inaugurowała swoją działalność 14 listopada 2012 r.

Więcej o Fundacji: http://www.nenckifoundation.eu/