Od 1955 r. Instytut ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych oraz stopnia doktora habilitowanego z dziedziny nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, a od 2015r. doktora biochemii. Przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz przedstawianie wniosków o nadanie tytułu naukowego leżą w kompetencjach Rady Naukowej Instytutu.