W grudniu 2009 roku Rada Naukowa IBD PAN przyjęła zapisy Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Obok Kodeksu, Karta jest kluczowym elementem polityki UE promującym badania naukowe jako obszar realizacji atrakcyjnej kariery zawodowej.

Przyznawanie loga jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w Europie. Komisja Europejska promuje wyróżnione instytucje wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.