W grudniu 2009 roku Rada Naukowa IBD PAN przyjęła zapisy Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Obok Kodeksu, Karta jest kluczowym elementem polityki UE promującym badania naukowe jako obszar realizacji atrakcyjnej kariery zawodowej.