Aktualności
Arboretum na terenie Stacji Badawczej w Mikołajkach

Dnia 25 marca 2019 Instytut Nenckiego otrzymał od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzję zezwalającą na utworzenie i prowadzenie Arboretum - leśnego Ogrodu Botanicznego na terenie Stacji Badawczej w Mikołajkach.

Arboretum będzie zlokalizowane na terenie lasu otaczającego budynki Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach oraz na terenie przy linii brzegowej i w obszarze budynków badawczych i technicznych Stacji (łącznie 16 ha). Na obszarze leśnym, obejmującym łącznie 10,67 ha, zakładane będą kolekcje złożone z różnych gatunków krzewów i drzew bez udziału odmian ozdobnych. Planowane jest prowadzenie kolekcji klonów, lip, dębów, brzóz, cisów a także kolekcji roślin z północnych i wschodnich Chin, Kaukazu i Ameryki Północnej, a sąsiedztwo jeziora umożliwi stworzenie kolekcji pokazowej roślinności przybrzeżnej. W późniejszym okresie działalności Arboretum będzie również prowadzona restytucja gatunków zagrożonych.

Arboretum w Mikołajkach jako druga taka jednostka w województwie warmińsko-mazurskim będzie utrzymane jako ogród botaniczny o charakterze naturalnym, który uwypukli lokalne walory przyrodnicze pobliskiej Puszczy Piskiej.

Data publikacji
5 kwietnia 2019