Filter results
Filtruj
  • Wyniki rekrutacji
  • Pracownicy naukowi
  • Pracownicy techniczni
  • Pracownicy administracyjni

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: robotnik gospodarczy
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: student – stypendysta NCN OPUS w Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: student – stypendysta NCN OPUS w Grupie Neurobiologii Naprawczej
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista ds. wsparcia cudzoziemców
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: technik elektryk-elektronik
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Asystenta technicznego w Centrum Dioscuri – Pracownia Biologii Chromatyny i Epigenomiki
Liczba stanowisk: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Koordynator Biura i Projektów Biocentrum Edukacji Naukowej
Liczba stanowisk: 1

The Nencki Institute of Experimental Biology PAS is seeking a candidate for the position of: Postdoctoral Researcher at the Dioscuri Centre of Chromatin Biology and Epigenomic
Number of available positions: 1

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Postdoctoral Researcher
Liczba stanowisk: 1

1 2 3