Biznes

Patent Europejski na wspólny wynalazek Instytutu Nenckiego i IIMCB

Europejski Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu patentu na wynalazek pt.: „microRNA biomarkers in blood for diagnosis of Alzheimer's Disease” (EP3449009). Koncepcja panelu mikroRNA umożliwiającego wczesną, małoinwazyjną diagnostykę choroby Alzheimera powstała w wyniku prac realizowanych w Instytucie Nenckiego w Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie, pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Wojdy oraz w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w ...

SPARK Europe Webinar

Nencki Institute as a representative of SPARK Poland within the SPARK Europe would like to cordially invite you to participate in the next webinar of European SPARKs joint series on March 24th, ...

SPARK Europe Webinar

Nencki Institute as a representative of SPARK Poland within the SPARK Europe would like to cordially invite you to participate in the next webinar of European SPARKs joint series on March 10th, ...

SPARK Europe Webinar

Nencki Institute as a representative of SPARK Poland within the SPARK Europe would like to cordially invite you to participate in the next webinar of European SPARKs joint series on February ...