Coroczna gala wręczenia nagród Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

Dnia 27 października 2017 roku, w Sali Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, odbyła się coroczna gala wręczenia nagród przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne. Wręczono trzy nagrody:

- Nagrodę im. Jana Karola Parnasa, za Najlepszą Pracę Oryginalną z Biochemii i Nauk Pokrewnych, opublikowaną w roku 2016 i wykonaną całkowicie w polskim laboratorium, odebrał prof. dr hab. Przemysław Juszczyński z Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz współautorzy. Nagrodzona praca nosi tytuł FOXO1 activation is an effector of SYK and AKT inhibition in tonic BCR signal-dependent diffuse large B-cell lymphomas i została opublikowana w czasopiśmie Blood 2016, 127(6):739-48. Nagroda jest fundowana przez prof. Piotra Chomczyńskiego. Zgodnie z wieloletnią tradycją laureat nagrody, Prof. dr hab. Przemysław Juszczyński wygłosił wykład Parnasowski pt. Rola FOXO1 w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B: mechanizmy regulacji i racjonalne cele terapeutyczne. Nagrodę wręczył prezes PTBioch prof. dr hab. Andrzej Legocki wraz z przedstawicielem komisji oceniającej prof. dr hab. Andrzejem Dżugajem.

- Nagrodę im. Bolesława Skarżyńskiego, za najlepszą pracę kwartalniku "Postępy Biochemii" opublikowaną w roku 2016, odebrał dr Robert Jarzyna i współautorka, pani Anna Michalik, oboje z Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę pt. Kluczowa rola kinazy białkowej aktywowanej przez AMP (AMPK) w procesach starzenia. Nagrodę wręczył prezes PTBioch prof. dr hab. Andrzej Legocki wraz z przewodniczącą komisji oceniającej dr hab. Joanną Bandorowicz-Pikułą.

- Nagrodą im. Witolda Drabikowskiego, za najlepszą pracę doktorską z biochemii za rok 2016, otrzymał dr Radosław Kaczmarek z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, za pracę pod tytułem Badanie przyczyn zmian swoistości ludzkiej a1 ,4-galaktozylotransferazy (syntazy Gb3/CD77). Nagrodę wręczył prezes PTBioch prof. dr hab. Andrzej Legocki wraz z przewodniczącą komisji oceniającej prof. dr hab. Wiesławą Jarmuszkiewicz.

 

Data publikacji
7 listopada 2017