Drugie Sympozjum Nenckiego “Neurons in Action” w Instytucie Nenckiego

W dniach 25-26 maja w Instytucie Nenckiego odbyło się Drugie Sympozjum Nenckiego pt. „Neurons in Action”. Zaproszonych zostało ośmiu znakomitych wykładowców zagranicznych, swoje wyniki prezentowali w formie wykładów także goście z kraju oraz liderzy zespołów badawczych Instytutu Nenckiego. Doktoranci wzięli udział w sesji posterowej.

Więcej na: neuronsinaction.nencki.gov.pl

Data publikacji
5 czerwca 2017