Aktualności
Dzień Otwarty w Instytucie Nenckiego

9 maja br. odbył się Dzień Otwarty w Instytucie Nenckiego. W imieniu Dyrekcji gości powitała, dr hab. Monika Liguz-Lęcznar, wicedyrektor ds. badań naukowych. Informacje dotyczące studiów doktoranckich zaprezentował prof. Daniel Wójcik, Kierownik Studiów Doktoranckich, oraz przedstawiciele Samorządu Doktorantów. Goście wysłuchali także wykładu dr Pawła Boguszewskiego pt. "Mózg - największa zagadka?" oraz prezentacji Karoliny Stępniak pt. "Całogenomowe badanie chromatyny w złośliwych guzach mózgu pochodzenia glejowego"

Następnie odbyły się prezentacje 8 wybranych Pracowni: Biochemii Lipidów, Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych, Biochemii Medycznej, Metabolizmu Komórki, Biofizyki Komórki, Neurobiologii Widzenia, Bioinformatyki i Neuroinformatyki.

Kandydatom na studia życzymy powodzenia i zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych w Instytucie.

Data publikacji
11 maja 2018