W 2019 r. Instytut Nenckiego oraz 8 innych warszawskich instytucji naukowych podpisało umowę o utworzeniu i prowadzeniu Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych (Warsaw-4-PhD), która zapewni interdyscyplinarne kształcenie w 4 dyscyplinach naukowych: biologii, chemii, fizyce i medycynie.
Oferujemy 4-letnie studia doktoranckie dla zmotywowanych i uzdolnionych młodych naukowców w uznanym na świecie Instytucie.
Program studiów doktoranckich, mający na celu zapewnienie doskonałego doradztwa, wsparcia i szkolenia, obejmuje wykłady i seminaria (wszystkie prowadzone w języku angielskim), które stymulują i przygotowują doktorantów do rozwoju udanej kariery naukowej.
Naszymi doktorantami opiekują się najwyższej klasy naukowcy, którzy prowadzą swoje badania w środowisku międzynarodowej społeczności akademickiej. Doktoranci mają możliwość uczenia się i korzystania z różnych innowacyjnych podejść i technik badawczych.
Zachęcamy naszych studentów do udziału w międzynarodowych konferencjach, warsztatach, szkołach letnich, a także zaawansowanych kursach istotnych dla ich pracy badawczej. Dodatkowo, mają oni możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach organizowanych w warszawskim środowisku akademickim, podążając za własnymi zainteresowaniami badawczymi. Szkolenia i mentoring w Szkole Doktorskiej Warsaw-4-PhD zapewniają zindywidualizowany rozwój zawodowy i stanowią bramę do błyskotliwej kariery naukowej w zakresie badań podstawowych, klinicznych i aplikacyjnych.
Więcej informacji na stronie: https://warsaw4phd.eu/en/index-en/

 

Wyniki I tury rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN na rok akademicki 2023-2024

Wyniki II tury rekrutacji na rok akademicki 2023-2024

Wyniki III tury rekrutacji na rok akademicki 2023-2024

Wyniki I tury rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Wyniki III tury rekrutacji do Warszawskiej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i BioMedycznych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN