Aktualności

Nagroda Dyrektora dla najlepszych doktorantów – Nabór wniosków
Termin: 12 kwietnia 2021 r
Nagroda: 3000 zł brutto / nagroda
Liczba nagród: 1-2 studentów / rok (doktoranci II, III i IV roku)

Aby ubiegać się o stypendium należy:

  • Wypełnić na komputerze formularz będący Załącznikiem 2 do Zarządzenia nr 7/2021 oraz wydrukować go. Ręcznie wypełnione zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.
  • Każde osiągnięcie opisane w formularzu musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem (aby sprawdzić jakie potwierdzenie jest wymagane w przypadku każdego osiągnięcie można zajrzeć do paragrafu 2 Załącznika 1).
  • Złożyć wydrukowany formularz wraz z załącznikami do Sekretariatu Studiów Doktoranckich przed 12.04.2021 (wersja elektroniczna nie jest potrzebna).
Więcej informacji można znaleźć w Zarządzeniu nr 7/2021 (https://intra.nencki.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/skan-zarz_7_21.pdf). W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z członkami Komisji Stypendialnej: W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z członkami Komisji Stypendialnej: m.niziolek@nencki.edu.pl; j.szczypinski@nencki.edu.plk.protokowicz@nencki.edu.pl

 

Konkurs fotograficzny “Od Nauki Do Sztuki: Mikroskopijny Świat”

Instytut Nenckiego PAN i Fundacja Nenckiego zapraszają do udziału w Konkursie Fotograficznym „Od Nauki Do Sztuki: Mikroskopijny Świat”. W konkursie mogą brać udział doktoranci polskich uczelni i instytutów PAN. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji na stronie konkursu: http://www.nenckifoundation.eu/from_science_to_art/

Zapraszamy